Trường ĐH Nha Trang Có Thiếu Sót Trong Việc Công Khai Theo Thông Tư 36

Trường Đại học Nha Trang, một trong những trung tâm giáo dục đại học có uy tín tại Việt Nam, thành lập từ năm 1959 và thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã trải qua nhiều biến đổi qua các năm với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu. Với đội ngũ 657 học viên cao học, 35 nghiên cứu sinh và tổng số 15.000 sinh viên đang theo học tại 33 ngành đại học, 17 ngành thạc sĩ và 11 ngành tiến sĩ, trường đang đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Trường ĐH Nha Trang Có Thiếu Sót Trong Việc Công Khai Theo Thông Tư 36
Trường ĐH Nha Trang Có Thiếu Sót Trong Việc Công Khai Theo Thông Tư 36

Tuy nhiên, gần đây, Trường Đại học Nha Trang đã được Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra một số hạn chế và thiếu sót trong công tác quản lý theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, đặc biệt là trong việc thực hiện công tác công khai. Điều này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng, làm dấy lên mối quan tâm về cách thức quản lý và minh bạch trong hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học.

Trong kết luận thanh tra, một số hạn chế cụ thể đã được nêu ra như việc trường chưa thực hiện tổng kết và đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý, cùng với đó là việc một số bản kê khai tài sản chưa đúng mẫu theo quy định hoặc một số nội dung trong bản kê khai còn để trống không được điền đầy đủ.

Nhà trường đã nỗ lực công khai quy trình thành lập Hội đồng trường, quy trình quyết định hiệu trưởng, bổ nhiệm phó hiệu trưởng, bổ nhiệm kế toán trưởng, và công khai quá trình rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy. Các thông tin này được công bố tại các buổi chào cờ hàng quý, đối thoại với viên chức và người lao động, và tại các buổi giao ban hàng tháng.

Ngoài ra, trường cũng đã thực hiện công khai thông tin về tổ chức bộ máy, nhân sự theo Thông tư số 36 và thực hiện các biện pháp để nâng cao sự minh bạch thông qua việc công khai tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên trang thông tin điện tử và tại các hội nghị cán bộ viên chức hàng năm.

Dẫu vậy, theo kết luận thanh tra, những nỗ lực này vẫn chưa đủ để khắc phục hoàn toàn các hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý theo Thông tư số 36. Đặc biệt, việc chưa tổ chức tổng kết, đánh giá công tác công khai một cách đầy đủ và sâu sắc, gây khó khăn trong việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại nhà trường.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra kiến nghị với trường về việc cần thực hiện tổng kết và đánh giá công tác công khai một cách đầy đủ, nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Nhà trường cũng được yêu cầu rà soát và yêu cầu những trường hợp kê khai không đúng mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thực hiện kê khai bổ sung hoặc kê khai lại theo quy định.


Các hạn chế và thiếu sót mà Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ ra không chỉ là cơ hội cho Trường Đại học Nha Trang nhìn nhận lại và cải thiện công tác quản lý của mình mà còn là lời nhắc nhở cho các cơ sở giáo dục đại học khác trong việc thực hiện công tác công khai và minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng quản lý mà còn tăng cường niềm tin và sự hài lòng từ phía sinh viên, giảng viên và cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *