Đại Hội Sinh Viên Việt Nam Lần Thứ XI: Hành Động Vì Tương Lai

Screenshot 5 3

Sáng ngày 11/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo để thông tin về Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Với sự tham gia của gần 700 đại biểu đến từ 30 Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, 39 Hội Sinh viên Việt Nam các trường trực thuộc Trung ương và 13 Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài, Đại Hội này là sự hội tụ của trí tuệ, ý chí, và nguyện vọng của hơn 1,7 triệu hội viên và sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.

Tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20/12 tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị (Hà Nội), Đại Hội lên lịch với 2,5 ngày làm việc, bao gồm bốn phiên làm việc chính. Tại đây, sinh viên Việt Nam sẽ thảo luận và biểu quyết ba nội dung quan trọng: tổng kết và đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018 – 2023; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, và giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2028; hiệp thương bầu ban chấp hành và ban kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

Đại Hội sẽ nhận được ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và Ban Bí thư Trung ương Đoàn, định hướng quyết sách quan trọng cho sự phát triển của công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới (2023 – 2028).

Ngoài ra, Đại Hội cũng đánh dấu sự ứng dụng công nghệ thông tin và số lần đầu tiên Hội Sinh viên Việt Nam sử dụng chung một ứng dụng cho tất cả đại hội và hội nghị từ cấp cơ sở. Điều này giúp lưu trữ và cập nhật dữ liệu của các đại biểu tham dự từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương một cách thuận lợi và khoa học, từ đó quản lý, sử dụng và phân tích dữ liệu đại biểu một cách hiệu quả.

Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Nguyễn Minh Triết, nhấn mạnh rằng đại hội nhiệm kỳ này mang nhiều điểm mới, bao gồm báo cáo chính trị đại hội với sự đầu tư bài bản và khoa học, kế thừa các định hướng lớn từ các nghị quyết và luật phát triển thanh niên.

Ngoài các hoạt động chính trong khuôn khổ của Đại Hội, Hội Sinh viên Việt Nam còn tổ chức các chương trình chung kết Hành trình bài ca sinh viên, tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt”, “Sao tháng giêng” và trao các suất học bổng cho hội viên và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.