Báo Cáo Tổng Kết Dự Án: Giám Sát Xu Hướng Việc Làm Của Sinh Viên Tốt Nghiệp tại Việt Nam

Screenshot 4 4

Trong buổi Tọa đàm vừa qua, Đại học Hà Nội đã tổ chức tọa đàm để tổng kết Dự án có chủ đề “Giám sát xu hướng việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam” sau 4 năm triển khai. Sự kiện này cũng nhằm tuyên truyền và chia sẻ nền tảng giám sát xu hướng việc làm cùng các sản phẩm nghiên cứu của dự án.

Trong buổi tọa đàm, ông Bùi Tiến Dũng, chuyên viên Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh, sinh viên thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã trình bày Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 về “Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục” (Thông tư 07). Thông tư này đã đề ra 4 nhiệm vụ quan trọng, bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu về việc làm, đào tạo kỹ năng và nhận thức cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên trải nghiệm thực tế, và công bố thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Ông Dũng cũng đã đặt ra thách thức cho các cơ sở đào tạo về việc trang bị kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên, nhằm giúp họ tự lập doanh nghiệp và tạo ra cơ hội làm việc cho bản thân và người khác.

PGS.TS Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, cũng chia sẻ về những nỗ lực trong việc nâng cao năng lực của cán bộ, nhân viên và sinh viên trong suốt 4 năm triển khai dự án. Ông cũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học để đáp ứng thách thức toàn cầu về nhân tài và sự tham gia của sinh viên vào thị trường lao động quốc tế.