Hỗ Trợ Học Sinh, Sinh Viên Khởi Nghiệp: Gia Lai Triển Khai Kế Hoạch với 8 Nội Dung Chính

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa công bố Kế hoạch 937/KH-UBND nhằm thúc đẩy Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” tại các trường nghề trên địa bàn. Kế hoạch tập trung vào 8 nội dung chính nhằm hỗ trợ và khuyến khích sinh viên và học sinh trong việc khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

cong tac tu van nghe nghiep viec lam duoc trien khai o ca 3 bac hoc anh nhat hao 8388 670

Hỗ Trợ Khởi Nghiệp cho Học Sinh, Sinh Viên:

 1. Công Tác Thông Tin Truyền Thông:
  • Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức về khởi nghiệp.
 2. Cuộc Thi “Startup Kite 2024”:
  • Tổ chức cuộc thi này nhằm khuyến khích ý tưởng khởi nghiệp từ học sinh và sinh viên.
 3. Ngày Hội Khởi Nghiệp:
  • Tạo cơ hội để sinh viên hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp.
 4. Hội Nghị, Hội Thảo về Khởi Nghiệp:
  • Đào tạo và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên.
 5. Tạo Môi Trường Hỗ Trợ:
  • Xây dựng môi trường thuận lợi để học sinh và sinh viên phát triển ý tưởng khởi nghiệp.
 6. Hỗ Trợ Tài Chính:
  • Cung cấp nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp của sinh viên.
 7. Quản Lý và Giám Sát:
  • Theo dõi và đôn đốc việc triển khai các nội dung theo kế hoạch.
 8. Tài Chính và Đầu Tư:
  • Sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác để thực hiện kế hoạch.

UBND tỉnh Gia Lai đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở và đơn vị để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ và chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *