Trường ĐH Dược Hà Nội Công Bố Phương Thức, Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Dược Hà Nội giữ ổn định các phương thức tuyển sinh đại học chính quy tượng tự năm 2023. Cụ thể, năm 2024 trường tuyển 940 chỉ tiêu với 4 phương thức tuyển sinh sau: 

Trường ĐH Dược Hà Nội Công Bố Phương Thức, Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Năm 2024
Trường ĐH Dược Hà Nội Công Bố Phương Thức, Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Năm 2024

I. Phương thức xét tuyển năm 2024

1. Phương thức 1

Xét tuyển thẳng theo quy định về tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT và Nhà trường, gồm các đối tượng sau:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được xét tuyển thẳng vào các ngành, chương trình của Trường.

b) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật (KH-KT) cấp quốc gia, quốc tế (ISEF) do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng; được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT vào các ngành phù hợp với môn thi, nội dung đề tài. Riêng với ngành Dược học, chỉ xét tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải Nhất tại các Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức, được Bộ Giáo dục Đào tạo cử đi tham dự và đoạt giải tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế. Các môn thi, lĩnh vực KH-KT của đề tài dự thi được xét tuyển vào các ngành cụ thể như sau:

Trường ĐH Dược Hà Nội Công Bố Phương Thức, Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Năm 2024
Trường ĐH Dược Hà Nội Công Bố Phương Thức, Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Năm 2024

Mỗi đề tài KH-KT chỉ được xét tuyển thẳng một lần cho một tác giả chính. Trong hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, thí sinh phải nộp bản xác nhận của các đồng tác giả trong đó có các nội dung:

– Thể hiện rõ việc xác nhận thí sinh là tác giả chính;

– Đồng tác giả đồng ý để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào Trường;

– Người hướng dẫn đề tài dự thi xác nhận thí sinh là tác giả chính;

– Có chữ ký và đóng dấu xác nhận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác của người hướng dẫn. Các thí sinh phải nộp nội dung đề tài KH-KT đã dự thi cùng hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng để Hội đồng tuyển sinh Nhà trường xem xét xét tuyển.

c) Căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng sẽ xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây:

– Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ; thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 (một) năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

– Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT

2. Phương thức 2

a) Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT/ACT

Điều kiện xét tuyển

– Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế SAT hoặc ACT còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ và đạt tối thiểu một trong các mức điểm dưới đây:

Trường ĐH Dược Hà Nội Công Bố Phương Thức, Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Năm 2024
Trường ĐH Dược Hà Nội Công Bố Phương Thức, Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Năm 2024

– Đạt học lực giỏi 3 năm, kết quả học tập THPT từng năm học lớp 10, 11, 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển không dưới 8,0; học THPT niên khóa 2021-2024; không áp dụng đối với thí sinh là học sinh các cơ sở giáo dục thường xuyên.

– Tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của một trong các tổ hợp môn xét tuyển của ngành (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng, không bao gồm điểm khuyến khích) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GDĐT đối với ngành Dược học và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Dược Hà Nội đối với các ngành còn lại.

Cách tính điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm đạt được + Điểm ưu tiên quy đổi

Trong đó:

Tổng điểm đạt được = Điểm SAT*90/1600 + (ĐTB M1 + ĐTB M2 + ĐTB M3)/3

(hoặc = Điểm ACT*90/36 + (ĐTB M1 + ĐTB M2 + ĐTB M3)/3

Điểm ưu tiên quy đổi = [(30 – Tổng điểm đạt được/100*30) /7,5* Điểm ưu tiên] /30*100

(Ký hiệu: ĐTB: Trung bình cộng điểm tổng kết từng năm học (lớp 10, 11, 12) theo học bạ THPT; M1, M2, M3: ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển ngành; Điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GDĐT)

b) Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với học sinh giỏi các lớp chuyên của Trường THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương

Điều kiện xét tuyển:

– Thí sinh cả 3 năm lớp 10, 11, 12 đều là học sinh các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học của Trường THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương, học THPT niên khóa 2021-2024;

Các ngành được đăng ký xét tuyển tương ứng với các môn chuyên như sau:

Trường ĐH Dược Hà Nội Công Bố Phương Thức, Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Năm 2024
Trường ĐH Dược Hà Nội Công Bố Phương Thức, Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Năm 2024

– Đạt học lực giỏi 3 năm, kết quả học tập THPT từng năm học lớp 10, 11, 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển không dưới 8,0.

– Tổng điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của một trong các tổ hợp môn xét tuyển của ngành (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng, không bao gồm điểm khuyến khích) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GDĐT đối với ngành Dược học và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Dược Hà Nội đối với các ngành còn lại.

Cách tính điểm xét tuyển:

ĐXT = Điểm TB M1 + Điểm TB M2 + Điểm TB M3 + ĐƯT quy đổi (nếu có) + ĐKK (nếu có)

(Ký hiệu: ĐXT: Điểm xét tuyển; Điểm TB: Trung bình cộng điểm tổng kết từng năm học (lớp 10, 11, 12) theo học bạ THPT; M1, M2, M3: ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển ngành; ĐƯT quy đổi: Điểm ưu tiên quy đổi theo quy định của Bộ GDĐT; ĐKK: Điểm khuyến khích theo quy định riêng của Trường Đại học Dược Hà Nội)

3. Phương thức 3

Xét tuyển căn cứ kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2024 (điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực, điểm cộng khuyến khích được quy đổi theo thang 100 cùng thang điểm của bài thi). Phương thức này chỉ áp dụng cho ngành Dược học.

Điều kiện xét tuyển:

– Kết quả học tập THPT từng năm học lớp 10, 11, 12 của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 7,0,

– Tổng điểm bài thi tư duy năm 2024 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng năm 2024 của Trường Đại học Dược Hà Nội.

4. Phương thức 4

Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Điều kiện xét tuyển:

– Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng năm 2024 của Trường Đại học Dược Hà Nội,

– Đối với ngành Dược học và Hóa dược: kết quả học tập THPT từng năm học lớp 10, 11, 12 của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 7,0.

II. Ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển

123 1

Trường ĐH Dược Hà Nội Công Bố Phương Thức, Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Năm 2024
Trường ĐH Dược Hà Nội Công Bố Phương Thức, Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Năm 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *