Đại học Bách khoa Hà Nội Tổ Chức Ngày Hội Hướng Nghiệp 2023: Kết Nối Sinh Viên và Doanh Nghiệp

Screenshot 3 5

Hoạt động này đã tạo cơ hội cho sinh viên nhận thông tin quan trọng về cơ hội nghề nghiệp, quy trình tuyển dụng, và điều kiện làm việc của các doanh nghiệp, giúp họ chuẩn bị tốt hơn cho tương lai trong thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, sự kiện cũng giúp doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng mối liên kết vững chắc với sinh viên.

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đã chia sẻ về thành tựu của trường trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng với sự hỗ trợ và hợp tác từ các doanh nghiệp.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hiện đào tạo hơn 35 ngành với gần 40.000 sinh viên, trong đó có khoảng gần 6.000 sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm và thực tập. Ông Chính đã khuyến khích các sinh viên nỗ lực, tự tin, và tham gia tích cực trong quá trình tìm hiểu về nghề nghiệp và ứng tuyển vào các vị trí công việc phù hợp.

Vũ Bảo An, sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội, đã thể hiện sự hạnh phúc khi có cơ hội tham gia vào sự kiện này và nhận thêm kiến thức cũng như tiêu chí của các doanh nghiệp tuyển dụng.