Học viện Nông Nghiệp Việt Nam: Nền Kinh Tế Nông Nghiệp Mang Lại Cơ Hội Việc Làm Cho Sinh Viên

Screenshot 2 14

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang tạo ra cơ hội việc làm cho sinh viên với tỷ lệ lớn hầu hết các ngành học đạt trên 90% việc làm sau khi ra trường.

Tại triển lãm giới thiệu ngành học và tuyển sinh năm 2024, Học viện đã trưng bày các sản phẩm và giới thiệu 43 ngành nghề đại học. Đặc biệt, Học viện đã kết nối với hơn 100 doanh nghiệp để đào tạo sinh viên phù hợp với môi trường công việc thực tế và tạo cơ hội việc làm cho họ sau khi ra trường.

Ngoài việc tạo ra cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam còn cung cấp các chương trình thực tập và học bổng cho sinh viên ngay từ năm thứ 3. Điều này giúp sinh viên tích luỹ kinh nghiệm thực tế và tạo mối liên kết với các doanh nghiệp.

Những công ty như Cty TNHH De Heus Việt Nam cung cấp cơ hội học bổng và thực tập cho sinh viên, đồng thời tạo điều kiện cho họ làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Các công ty khác cũng tham gia tuyển dụng sinh viên trước khi họ ra trường.

Nói về cơ hội việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Nguyễn Thanh Tài Nhân, đại diện của Cty TNHH De Heus Việt Nam, cho biết rằng nông nghiệp là một ngành phát triển, ổn định và có nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Ông khuyến nghị sinh viên kết hợp kiến thức học được với kinh nghiệm thực tế và phát triển các kỹ năng mềm để tăng cơ hội việc làm trong lĩnh vực này.