Số Lượng Sinh Viên Trung Quốc Tăng Cao ở Các Trường Đại Học Bang NSW, Australia

Screenshot 1 17

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng Kiểm toán bang New South Wales (NSW) ở Australia, nguồn thu từ sinh viên Trung Quốc đang tăng mạnh và đã đóng góp nhiều hơn cho các trường đại học hàng đầu của bang NSW so với trước đại dịch COVID-19. Báo cáo cho biết trong năm 2021, sinh viên Trung Quốc chiếm tỷ lệ 50,5% tổng số sinh viên quốc tế ở bang NSW, tăng gần 6% so với năm 2020. Điều này đã thúc đẩy doanh thu của nhiều trường đại học trong khu vực.

Với sự gia tăng đáng kể của số lượng sinh viên Trung Quốc, các trường đại học hàng đầu như Đại học Sydney và Đại học NSW đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh thu. Đại học Sydney đã tăng 35% lên mức 1,2 tỷ AUD (830 triệu USD), trong khi Đại học NSW đã tăng 12% lên khoảng 580 triệu AUD (399 triệu USD) trong năm 2021. Các trường đại học khác như Đại học Công nghệ Sydney (UTS) và Đại học Newcastle cũng đã tận hưởng sự tăng trưởng tương tự nhờ vào sự gia tăng số lượng sinh viên Trung Quốc.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng có tới 7 trong số 10 trường đại học ở bang NSW hiện ghi nhận Trung Quốc là nguồn thu hàng đầu về sinh viên nước ngoài. Điều này đặt ra câu hỏi về việc các trường đại học này có đa dạng hóa đủ nguồn tài chính hay không.

Bà Vicki Thomson, Giám đốc điều hành Nhóm 8 trường đại học hàng đầu của Australia, bao gồm Đại học Sydney và Đại học NSW, đã nhấn mạnh rằng các trường đại học của Australia đã nhận thức rất rõ về rủi ro thương mại và đang cân nhắc về cách đảm bảo cân bằng trong chiến lược tuyển sinh. Đồng thời, các trường đang tích cực mở rộng tuyển sinh, đặc biệt là tới các nước Đông Nam Á.

Tuy nhiên, theo bà Thomson, nhiều sinh viên Trung Quốc vẫn chọn học tại Australia bởi vì họ tin tưởng vào “chất lượng đào tạo” ở đây, và mảng giáo dục quốc tế tại Australia đang phát triển mạnh mẽ do nhu cầu tăng cao từ thị trường Trung Quốc. Để thúc đẩy sự đa dạng, bà Thomson nêu rõ rằng việc đầu tư thời gian và nguồn lực là quan trọng, cùng với việc đa dạng hóa các chương trình học mà sinh viên quốc tế có thể lựa chọn là điều cần thiết.

Như vậy, tăng cường đa dạng hóa nguồn tài chính và tuyển sinh là một ưu tiên quan trọng của các trường đại học hàng đầu tại bang NSW, để đảm bảo sự ổn định và bền vững trong bối cảnh đối mặt với sự biến đổi của nguồn sinh viên quốc tế.