Đề xuất Giới Hạn 20 Giờ/Tuần cho Việc Làm Thêm của Sinh Viên: Bước Đi Quan Trọng trong Luật Việc Làm Sửa Đổi

Trong bối cảnh đề xuất mới nhất về việc làm thêm của sinh viên, dự thảo Luật Việc Làm sửa đổi đang trở thành trung tâm của sự chú ý trong cộng đồng giáo dục và xã hội. Theo những quy định mới này, sinh viên được cho phép làm việc thêm nhưng không vượt quá 20 giờ mỗi tuần trong thời gian học. Điều này đặt ra một bước đi quan trọng trong việc điều chỉnh chính sách về lao động của thanh niên và sinh viên.

Dự thảo Luật Việc Làm sửa đổi đang tập trung vào chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên, trong đó có những quy định cụ thể về việc làm bán thời gian của học sinh và sinh viên. Theo đó, học sinh và sinh viên đủ tuổi lao động được phép tham gia vào các hoạt động lao động nhưng không vượt quá 20 giờ mỗi tuần trong thời gian học và không quá 48 giờ mỗi tuần trong thời gian nghỉ, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về lao động.

1151 1665646123

Trách nhiệm quản lý việc làm thêm của học sinh và sinh viên được giao cho các cơ sở giáo dục từ cấp phổ thông đến đại học và nghề nghiệp. Mức lương cho công việc này sẽ được thỏa thuận dựa trên thời gian làm việc thực tế, khối lượng và chất lượng công việc.

Đáng chú ý, việc làm thêm của học sinh và sinh viên sẽ được đảm bảo bình đẳng trong thực hiện quyền và nghĩa vụ lao động, cũng như bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động. Điều này đồng nghĩa với việc việc làm thêm không được phân biệt đối xử và tạo cơ hội công bằng cho tất cả.

Trong ngữ cảnh này, mức lương tối thiểu giờ đang là một vấn đề được quan tâm. Việt Nam đã chia lương tối thiểu giờ thành 4 vùng, từ vùng 1 với mức lương 22.500 đồng/giờ đến vùng 4 với mức lương 15.600 đồng/giờ. Tuy nhiên, đề xuất mới nhất từ Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội là tăng mức lương này lên 6%. Điều này sẽ giúp cải thiện điều kiện kinh tế của người lao động làm việc theo hợp đồng, bao gồm cả sinh viên làm việc thêm.

Thông tin từ Trung Tâm Hỗ Trợ Học Sinh – Sinh Viên TPHCM (SAC) cho thấy rằng có khoảng 2.000 việc làm thêm được cung cấp cho sinh viên vào đầu năm học. Các công việc này bao gồm nhiều lĩnh vực như nhân viên phục vụ, lễ tân, thu ngân, giúp việc nhà, gia sư, và giáo dục năng khiếu với mức lương từ 22.500 đến 180.000 đồng/giờ.


Nhìn chung, việc đề xuất giới hạn 20 giờ/tuần cho việc làm thêm của sinh viên không chỉ là một bước đi quan trọng trong việc điều chỉnh chính sách lao động mà còn là một sự cam kết về việc bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện của thanh niên và sinh viên trong xã hội ngày nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *