VinUni: Mô Hình Học Tập Chủ Động Khơi Nguồn Sức Sáng Tạo của Sinh Viên

VinUni đã thiết lập một mô hình học tập chủ động, tạo điều kiện cho sinh viên trở thành những người kiến tạo và làm chủ cuộc sống. TS. Billy Wheeler, Giám đốc Chương trình Khoa học Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật tại VinUni, chia sẻ về cách mà trường đại học này khuyến khích sự sáng tạo và phản biện của sinh viên.

Theo ông Wheeler, mô hình giảng dạy tại VinUni không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt lý thuyết mà còn tập trung vào việc khám phá và phản biện vấn đề. Sinh viên được khuyến khích nghi ngờ và đặt ra các câu hỏi, giúp họ phát triển khả năng tự suy luận và đưa ra quan điểm đa dạng.

2003anh 3 1710905157330

Một phần quan trọng của mô hình này là việc sinh viên được khuyến khích tham gia vào các hoạt động nhóm và thảo luận trên lớp. Thời gian học trên lớp được sử dụng để giải quyết các tình huống thực tế và thách thức mà giáo viên đưa ra, giúp sinh viên áp dụng kiến thức vào thực tiễn và phát triển kỹ năng phản biện.

Trong quá trình giảng dạy, ông Wheeler không áp đặt quan điểm cá nhân mà khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi và nghi ngờ. Ông nhấn mạnh vai trò của sự đa dạng quan điểm trong việc khuyến khích sự sáng tạo và phát triển tư duy của sinh viên.

Mặc dù việc khuyến khích sự phản biện có thể gặp phải sự im lặng từ phía sinh viên, ông Wheeler đã phát triển các hoạt động khởi đầu nhỏ giúp sinh viên thoải mái tham gia vào cuộc thảo luận và chia sẻ ý kiến của mình.

VinUni cũng tập trung vào việc phát triển khả năng kiểm soát cảm xúc của sinh viên trong quá trình tranh luận. Sinh viên được khuyến khích tranh luận bằng lý trí và đam mê, đồng thời học cách kiểm soát cảm xúc tích cực và không để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến quá trình học tập và phát triển cá nhân.

Qua đó, mô hình học tập chủ động tại VinUni không chỉ giúp sinh viên tích lũy kiến thức mà còn khơi nguồn sức sáng tạo và lòng tự tin để họ trở thành những người kiến tạo và làm chủ cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *