Tỷ Lệ Đỗ Đại Học và Thách Thức Đào Tạo Chất Lượng

Screenshot 5 13PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, đã lý giải sự khác biệt giữa số lượng sinh viên đại học ở trường Harvard và trường của ông. Trong bài phát biểu tại Hội nghị thường niên 2023, ông Quân cho biết hiện Đại học Quốc gia TP.HCM đang đào tạo hơn 95.000 sinh viên, trong khi Đại học Harvard chỉ tuyển khoảng 2.000 sinh viên mỗi năm.

Ông Quân đã đặt ra câu hỏi về quy mô đào tạo và quy mô sinh viên, bảo rằng để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, đặc biệt ở vùng kinh tế Đông Nam Bộ, cần có sự tăng cường về số lượng sinh viên. Ông cho rằng, trước khi tập trung vào chất lượng, cần đảm bảo về số lượng trước.

Trong việc đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tại vùng Đông Nam Bộ, Đại học Quốc gia TP.HCM đề xuất sự cần thiết của việc nghiên cứu, quy hoạch và dự báo các ngành đào tạo để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Đồng thời, nhà nước cần đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo đại học để đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều này sẽ giúp tránh lãng phí nguồn lực xã hội khi đào tạo ra trường mà không sử dụng được.

Đại học Quốc gia TP.HCM cũng kiến nghị các tỉnh và thành phố trong vùng Đông Nam Bộ nghiên cứu và dự báo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để có kế hoạch phù hợp cho đào tạo các ngành học cụ thể.

Tổng hợp tất cả những thách thức này, có một số vấn đề cần được xem xét cẩn thận, bao gồm chất lượng giáo dục đại học, chi phí đào tạo, và chất lượng lao động sau khi ra trường. Việc đỗ đại học dễ hơn, nhưng việc đảm bảo chất lượng và sự đáp ứng nhu cầu thực tế của nguồn nhân lực vẫn là một thách thức lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *