Phương Án Tuyển Sinh Năm 2024 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh công bố đề án chỉ tiêu tuyển sinh tuyển sinh hệ đại học chính quy. Năm nay trường dự kiến tuyển 1500 chỉ tiêu với 4 phương thức khác nhau.

Phương Án Tuyển Sinh Năm 2024 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
Phương Án Tuyển Sinh Năm 2024 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh

Hình thức tuyển sinh

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước và nước ngoài.

2. Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Đối với người nước ngoài: Đã tốt nghiệp THPT (tương đương trình độ THPT của Việt Nam) và đạt trình độ tiếng Việt bậc 4 theo khung năng lực Tiếng Việt dành cho người nước ngoài.

3. Phương thức tuyển sinh

a,  Xét tuyển thẳng đối với các đối tượng sau: Những thí sinh thuộc các đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; thí sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố của một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh; thí sinh học tại các trường chuyên; thí sinh có học lực loại giỏi cả 3 năm lớp 10, 11 và 12.

b, Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Thời gian và hình thức đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Nguyên tắc xét tuyển:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có).

Lưu ý: Năm 2024, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (thang điểm 30) đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi TN THPT được xác định theo công thức:

Điểm ưu tiên = [(30 – Tổng điểm đạt được)/7.5) × Mức điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

c, Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ)

– Nguyên tắc xét tuyển:

+ Cách 1: xét điểm cả năm (ĐCN) các môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển

Điểm xét tuyển (ĐXT) = [ĐCN môn 1 + ĐCN môn 2 + ĐCN môn 3] + Điểm ưu tiên (nếu có)

+ Cách 2: xét theo điểm trung bình 3 môn của 5 học kỳ (Học kỳ 1, 2 lớp 10; Học kỳ 1, 2 lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp xét tuyển

Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm học tập × 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó: Điểm học tập là điểm trung bình 5 học kỳ và được làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

d, Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2024 của Đại học Bách Khoa Hà Nội và được quy về thang điểm 30 như sau:

+ Đại học Quốc gia Hà Nội: ĐXT = điểm ĐGNL × 30/150 + điểm ưu tiên (nếu có).

+ Đại học Bách khoa Hà Nội: ĐXT = (Toán + đọc hiểu + khoa học tự nhiên + tiếng Anh) × 3/4) + điểm ưu tiên (nếu có).

+ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh: ĐXT = Điểm thi đánh giá năng lực × 30/1200 + điểm ưu tiên (nếu có).

4. Tiêu chí xét tuyển

– Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024: Điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

– Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ), xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực, xét theo kết quả thi đánh giá tư duy: Điểm xét tuyển lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

– Xét tuyển theo điểm xét tuyển của thí sinh đăng ký từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển giống nhau thì thí sinh có điểm Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.

– Thí sinh không trúng tuyển ngành mình đã đăng ký, được xét tuyển vào các ngành khác hoặc hệ đào tạo khác mà thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ xét tuyển (theo thứ tự ưu tiên).

5. Chính sách học bổng hỗ trợ người học

– Cấp học bổng bằng mức 100% học phí năm thứ nhất đối với thí sinh xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 có tổng điểm theo tổ hợp môn xét tuyển (không cộng điểm ưu tiên) cao; Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội cao; Thí sinh có kết quả học tập 3 năm THPT đạt loại giỏi trở lên; Thí sinh học tại các trường THPT chuyên; Thí sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố của một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh.

– Cấp học bổng bằng mức 30% học phí toàn khóa học cho các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh.

– Cấp học bổng bằng mức 20% học phí toàn khóa học đối với thí sinh nữ ĐKXT vào các ngành kỹ thuật; Thí sinh thuộc gia đình có con thứ 02 trở lên học tập tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh; Thí sinh là Bộ đội, Công an xuất ngũ từ năm 2023 trở đi.

Các ngành đào tạo:

Phương Án Tuyển Sinh Năm 2024 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh
Phương Án Tuyển Sinh Năm 2024 Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *