“Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Vẫn Cần Thiết, Bảo Trì Quy Định Hiện Hành” – Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn Thảo Luận Tại Quốc Hội

Screenshot 2 12

Trong phiên chất vấn về văn hóa giáo dục tại Quốc hội, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Kim Sơn đã đặt ra câu hỏi quan trọng về việc cần thiết của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trong hệ thống giáo dục.

Đại biểu Lý Tiết Hạnh (Bình Định) đã đề xuất một vấn đề thú vị: “Có cần chuyển từ việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT sang việc xét tốt nghiệp THPT?” Ông Hạnh cho rằng, chương trình giáo dục phổ thông mới trang bị kiến thức cơ bản cho học sinh đến hết bậc trung học cơ sở (THCS). Sau bậc này, học sinh không phải thi tốt nghiệp mà là xét tốt nghiệp. Tại sao không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THCS và xét tuyển vào lớp 10, và sau đó lại có kỳ thi tốt nghiệp THPT?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã thảo luận về cơ cấu của chương trình giáo dục phổ thông. Ông cho biết rằng chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã thiết kế giai đoạn THCS như một giai đoạn mang tính cơ bản và nền tảng, trang bị kiến thức cơ bản cho học sinh. Bậc THPT, theo ông Sơn, sẽ tập trung vào phân luồng hướng nghiệp và tăng cường sự lựa chọn cho học sinh.

Ông Sơn nêu rõ rằng việc tổ chức dạy học tích hợp và trang bị kiến thức cơ bản và nền tảng cho bậc THCS đã được triển khai. Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu có quá nhiều kỳ thi trong 12 năm phổ thông, sẽ gây áp lực lớn cho học sinh. Do đó, cả dư luận xã hội và ngành giáo dục đều nhất trí cần giảm bớt các kỳ thi khi kết thúc THCS để chuyển sang THPT.

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng nêu rõ rằng việc kết thúc bậc THPT vẫn cần một kỳ thi tốt nghiệp, theo quy định trong Luật Giáo dục 2019. Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ để tốt nghiệp phổ thông, mà còn để đánh giá kết quả học tập và là căn cứ để các trường đại học tuyển sinh. Vì những mục đích này, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ tiếp tục tổ chức trong những năm tới.

Trong bối cảnh này, câu hỏi về việc chuyển từ kỳ thi tốt nghiệp sang việc xét tốt nghiệp vẫn cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các mục tiêu giáo dục và đánh giá kết quả học tập của học sinh được thực hiện một cách hiệu quả và công bằng.