Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Công Bố Phương Án Tuyển Sinh Năm 2024

Năm 2024, Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển sinh 540 chỉ tiêu, trong đó có 405 chỉ tiêu đào tạo trong nước (khoảng 30 chỉ tiêu đào tạo kỹ sư quân sự chất lượng cao của 2 ngành An ninh hệ thống thông tin và Thông tin); 130 chỉ tiêu đào tạo nước ngoài và 5 chỉ tiêu đào tạo liên kết ngoài quân đội.

Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Công Bố Phương Án Tuyển Sinh Năm 2024
Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Công Bố Phương Án Tuyển Sinh Năm 2024

Phương thức tuyển sinh năm 2024 của Học viện Kỹ thuật quân sự

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng

a) Đối tượng xét tuyển thẳng

– Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT.

– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia, tốt nghiệp THPT năm 2024, thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm đăng ký xét tuyển thẳng.

– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia, Quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham gia có nội dung đề tài dự thi phù hợp với ngành đào tạo của Học viện Kỹ thuật quân sự, tốt nghiệp THPT năm 2024, thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.

b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng

– Hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Theo mẫu của Bộ Quốc phòng).

+ Giấy tờ minh chứng thuộc diện xét tuyển thẳng (Giấy chứng nhận Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi HSG cấp Quốc tế, giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi HSG cấp Quốc gia, giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia).

+ 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

– Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ:

+ Thí sinh làm 02 bộ hồ sơ xét tuyển thẳng: 01 bộ nộp về Ban TSQS cấp quận, huyện (cùng với hồ sơ sơ tuyển) và 01 bộ nộp về Phòng Đào tạo/Học viện Kỹ thuật quân sự. Địa chỉ: Số 236, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

+ Thời gian: Dự kiến trước ngày 25/6/2024.

c) Tổ chức xét tuyển thẳng

Thực hiện xét tuyển thẳng lần lượt theo thứ tự như sau:

– Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT.

– Thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quốc tế.

– Thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quốc gia.

– Thí sinh đạt giải Khoa học, kỹ thuật cấp Quốc tế.

– Thí sinh đạt giải Khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia.

– Theo từng đối tượng, xét theo thành tích giải từ cao xuống thấp.

Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Công Bố Phương Án Tuyển Sinh Năm 2024
Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Công Bố Phương Án Tuyển Sinh Năm 2024

Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển

a) Đối tượng Ưu tiên xét tuyển

– Thí sinh đạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn HSG Quốc gia một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, tốt nghiệp THPT năm 2024, thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển.

– Thí sinh đạt giải Tư cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức, có nội dung đề tài dự thi phù hợp với ngành đào tạo của Học viện Kỹ thuật quân sự tốt nghiệp THPT năm 2024, thời gian đạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển.

b) Hồ sơ đăng ký Ưu tiên xét tuyển

– Hồ sơ đăng ký Ưu tiên xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký Ưu tiên xét tuyển (Theo mẫu của Bộ Quốc phòng).

+ Giấy tờ minh chứng thuộc diện Ưu tiên xét tuyển (Giấy chứng nhận đạt giải Kỳ thi HSG cấp Quốc gia, giấy chứng nhận đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia).

– Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ:

+ Thí sinh đăng ký Ưu tiên xét tuyển phải đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo quy định của Bộ GD&ĐT, đăng ký nguyện vọng 1 vào Học viện Kỹ thuật quân sự và phải nộp hồ sơ đăng ký Ưu tiên xét tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện.

+ Thời gian: Dự kiến trước ngày 25/6/2024.

c) Tổ chức xét Ưu tiên xét tuyển

Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển + điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng.

(Điểm xét tuyển, điểm thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ GD&ĐT)

– Thí sinh có điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn điểm xét trúng tuyển (theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024) vào trường: Được công nhận trúng tuyển như thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

– Thí sinh có điểm xét tuyển đạt ngưỡng đầu vào trở lên nhưng không đạt điểm xét trúng tuyển: Xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp.

– Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét theo thành tích đạt giải cao trở xuống thấp.

Phương thức 3: Xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT

a) Đối tượng xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT

– Thí sinh đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 và tham gia kỳ thi học sinh giỏi bậc THPT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt giải Nhất, Nhì, Ba một trong các môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Tiếng Anh, tốt nghiệp THPT năm 2024.

– Thí sinh đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 và có kết quả điểm bài thi đánh giá năng lực quốc tế SAT từ 1.068 điểm trở lên hoặc ACT từ 18 điểm trở lên (chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến thời điểm xét tuyển), tốt nghiệp THPT năm 2024.

– Thí sinh đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 và có kết quả điểm ngoại ngữ IELTS 5.5 điểm hoặc TOEFL iBT 55 điểm trở lên (chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến thời điểm xét tuyển), tốt nghiệp THPT năm 2024.

b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT

– Hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển HSG THPT (Theo mẫu của Bộ Quốc phòng).

+ Giấy tờ minh chứng diện xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT: Giấy chứng nhận đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi HSG cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương); chứng nhận kết quả bài thi đánh giá năng lực quốc tế; chứng nhận kết quả điểm ngoại ngữ IELTS hoặc TOEFL iBT.

+ Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học THPT.

+ 02 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

– Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT phải đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo quy định của Bộ GD&ĐT, đăng ký nguyện vọng 1 vào Học viện Kỹ thuật quân sự và phải nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển HSG bậc THPT tại Ban TSQS cấp quận, huyện.

+ Thời gian: Dự kiến trước ngày 25/6/2024.

c) Tổ chức xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT

Năm 2024, Học viện Kỹ thuật quân sự dự kiến thực hiện theo Điều 18 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT, các thí sinh thuộc diện này được công nhận trúng tuyển sớm.

Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

a) Tổ hợp môn xét tuyển

Học viện KTQS xét tuyển theo 02 tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

b) Điểm xét trúng tuyển

– Điểm xét tuyển được xác định theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non của Bộ GD&ĐT (ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT).

– Điểm xét trúng tuyển xác định theo giới tính (nam, nữ) và vùng miền (miền Bắc, miền Nam) và thực hiện một điểm trúng tuyển chung cho hai tổ hợp A00 và A01. Học viện Kỹ thuật quân sự sẽ lấy điểm cao nhất của hai tổ hợp A00, A01 để xét tuyển.

– Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu và đáp ứng tiêu chí ngưỡng đầu vào. Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ như sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Vật lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa học hoặc môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Trường hợp xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Công Bố Phương Án Tuyển Sinh Năm 2024
Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự Công Bố Phương Án Tuyển Sinh Năm 2024

Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2024 mở rộng cơ hội tuyển sinh với nhiều phương thức và tiêu chí đa dạng, từ xét tuyển thẳng đến xét tuyển theo kết quả thi. Điều này tạo điều kiện cho các ứng viên có nhiều cơ hội tiếp cận với ngôi trường chất lượng cao và đội ngũ giáo viên uy tín, góp phần vào sự phát triển của quốc phòng – an ninh và ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *