Hội Sinh viên Việt Nam Tổ chức Đại hội Lần Thứ 11, Nhiệm Kỳ 2023-2028

 

Ngày 11/12, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã thông báo về sự kiện quan trọng trong lịch sử sinh viên Việt Nam – Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Sự kiện này đánh dấu sự thể hiện mạnh mẽ của khát vọng và ý chí của sinh viên Việt Nam trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 18-20/12/2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Với sự tham gia của 696 đại biểu, Đại hội hứa hẹn sẽ là nơi mang đến trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của hơn 1,7 triệu hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Trong suốt 2,5 ngày và 4 phiên làm việc, Đại hội sẽ tập trung vào 3 nội dung chính:

  1. Tổng kết và đánh giá công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2018-2023.
  2. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, và giải pháp cho công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028.
  3. Tiến hành Hiệp thương bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

Ngoài ra, Đại hội cũng sẽ chào đón và lắng nghe ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng như Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây sẽ là những định hướng và quyết sách quan trọng, giúp định hình sự phát triển của công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới (2023-2028).

Trong khuôn khổ của Đại hội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng sẽ ra mắt Hội đồng tư vấn đồng hành cùng sinh viên nhiệm kỳ 2023-2028. Đây cũng là Đại hội được đánh dấu bằng sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin và công nghệ số. Đầu tiên, Hội Sinh viên Việt Nam đã xây dựng và triển khai một ứng dụng Đại hội Hội Sinh viên chung cho tất cả các cấp đại hội và hội nghị, từ cơ sở đến cấp tỉnh, thành phố, rồi đến Đại hội cấp Trung ương. Thông tin và dữ liệu của các đại biểu sẽ được lưu trữ và cập nhật từ đại hội cơ sở, đến cấp tỉnh, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi và khoa học cho việc quản lý, sử dụng và phân tích dữ liệu của các đại biểu tham dự.

Đặc biệt, Đại hội lần thứ 11 là Đại hội của hành động. Ngay sau sự kiện này, Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tổ chức các chương trình quan trọng như Chung kết Hành trình bài ca sinh viên và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt,” “Tập thể sinh viên 5 tốt,” “Sao tháng giêng,” và trao các suất học bổng cho hội viên và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đại hội cũng dự kiến sẽ quyết nghị triển khai 3 đề án quan trọng trong nhiệm kỳ mới:

  1. Đề án Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam.
  2. Đề án Nâng cao năng lực cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam.
  3. Đề án Nâng cao năng lực cán bộ Hội.

Đại hội lần thứ 11 sẽ là bước khởi đầu mới đầy ý nghĩa và hứa hẹn cho hành trình phát triển của sinh viên Việt Nam trong tương lai.