Đề Án Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Học Viện Ngoại Giao Năm 2024

Mới đây Học viện Ngoại giao đưa ra thông báo về đề án chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của Học viện Ngại giao dự kiến là 2.200 với 4 phương thức xét tuyển, tăng 100 chỉ tiêu so với năm 2023.

Đề Án Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Học Viện Ngoại Giao Năm 2024
Đề Án Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Học Viện Ngoại Giao Năm 2024

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Ngoại giao

Học viện Ngoại giao vừa công bố dự kiến phương thức tuyển sinh năm 2024. Theo đó, trường dự kiến tuyển sinh 2.200 chỉ tiêu cho 8 ngành học: Quan hệ quốc tế, Truyền thông quốc tế, Luật quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Anh và Châu Á – Thái Bình Dương học (bao gồm 4 chuyên ngành: Trung Quốc học, Hàn Quốc học, Nhật Bản học và Hoa Kỳ học).

Đề Án Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Học Viện Ngoại Giao Năm 2024
Đề Án Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Học Viện Ngoại Giao Năm 2024

Phương thức tuyển sinh

Năm nay, Học viện giữ ổn định phương thức tuyển sinh như năm trước, bao gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (dự kiến 3% chỉ tiêu); xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (dự kiến 70% chỉ tiêu); xét tuyển dựa trên kết quả phỏng vấn (dự kiến 2% chỉ tiêu) và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (dự kiến 25% chỉ tiêu).

phuong thuc 1

pjupng thuc 2

Đề Án Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Học Viện Ngoại Giao Năm 2024
Đề Án Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Học Viện Ngoại Giao Năm 2024

Danh mục các chương trình đào tạo năm 2024

Đề Án Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Học Viện Ngoại Giao Năm 2024
Đề Án Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Học Viện Ngoại Giao Năm 2024
Đề Án Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Học Viện Ngoại Giao Năm 2024
Đề Án Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Học Viện Ngoại Giao Năm 2024

Thông qua việc công bố đề án chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024, Học viện Ngoại giao đã khẳng định cam kết của mình trong việc cung cấp một môi trường học tập chất lượng và đa dạng cho sinh viên. Việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh cũng như đa dạng hóa phương thức xét tuyển cho thấy sự cố gắng không ngừng của trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *