Ý Định Đi Du Lịch của Giới Trẻ tại Huế

dulichhue

  1. Đặt vấn đề: Trong thời đại công nghệ và internet, du lịch ngày càng phụ thuộc vào truyền thông và công nghệ. eWOM (Electronic Word of Mouth) trở nên quan trọng đối với việc quảng cáo và chọn lựa điểm đến du lịch. Internet là nguồn thông tin chính cho du khách khi tìm hiểu về du lịch.
  2. Khung lý thuyết nghiên cứu: eWOM là một hình thức đánh giá trực tuyến ảnh hưởng đến ý định du lịch của người dùng. Nghiên cứu trước đã chỉ ra tác động tích cực của eWOM đối với quyết định du lịch.
  3. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Thực hiện phỏng vấn và thu thập dữ liệu từ 130 người dùng mạng xã hội tại Huế. Sử dụng công cụ Cronbach’s Alpha để kiểm tra độ tin cậy của thang đo và phân tích dữ liệu bằng SPSS 26.0.
  4. Kết quả nghiên cứu: Điều quan trọng nhất là eWOM có tác động tích cực đến ý định đi du lịch của giới trẻ ở Huế. Mối quan hệ mạnh nhất là với yếu tố “Chuẩn chủ quan đối với thông tin,” sau đó là “Động cơ sử dụng eWOM,” “Tính hữu ích của thông tin,” “Độ tin cậy nguồn thông tin,” và cuối cùng là “Chất lượng nội dung eWOM du lịch.”
  5. Kết luận và hàm ý chính sách: eWOM là một công cụ mạnh mẽ trong quảng cáo du lịch và ảnh hưởng đến quyết định du lịch của giới trẻ. Cần chắt lọc nội dung trên mạng xã hội để đảm bảo chất lượng và độ tin cậy. Doanh nghiệp du lịch cần áp dụng chiến lược tiếp thị eWOM để tạo ưu thế và thu hút nhiều người trẻ hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *