Ký kết Biên bản Thỏa Thuận Hợp Tác Giữa Trường Đại học Công đoàn và Trường Đại học Mokwon: Định Hướng Tương Lai Quốc Tế và Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo

Screenshot 9 2Vào ngày 27/12, Trường Đại học Công đoàn và Trường Đại học Mokwon (Hàn Quốc) đã ký Biên bản thoả thuận nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác, các chương trình hợp tác về học thuật và nghiên cứu giữa 2 trường; góp phần thúc đẩy quốc tế hóa trong giáo dục và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo của Trường Đại học Công đoàn.

Vào ngày 16.10.2023, Trường Đại học Công đoàn và Trường Đại học Mokwon đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác, các chương trình liên kết học thuật và nghiên cứu giữa hai trường.

Để tiếp tục thực hiện, cụ thể hóa các hoạt động trao đổi hợp tác đó, Trường Đại học Công đoàn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên, cụ thể hóa các hoạt động trao đổi bằng Biên bản thỏa thuận hợp tác. Tiến tới hoạt động tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo quốc tế 2 + 2, 3 +1, tổ chức Hội thảo quốc tế, công bố quốc tế, trao đổi sinh viên, giảng viên, đào tạo tiếng Hàn, chia sẻ dự án đại học toàn cầu theo chương trình của chính phủ Hàn Quốc.

Thông qua ký kết biên bản thoả thuận, năm 2024 Trường Đại học Mokwon tạo điều kiện cấp 5 học bổng cho sinh viên của trường Đại học Công đoàn theo học tại trường qua các hình thức liên kết đào tạo quốc tế, chuyển tiếp sinh các ngành phù hợp. Trường Đại học Công đoàn cũng tiếp nhận trao đổi sinh viên, giảng viên đến từ trường Trường Đại học Mokwon sang học tập, giảng dạy tại trường, hỗ trợ trường Trường Đại học Mokwon tiếp nhận các chương trình thuộc dự án đại học toàn cầu.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Lê Mạnh Hùng – Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn nhấn mạnh Trường Đại học Mokwon là một đơn vị đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực có uy tín cao của Hàn Quốc và phù hợp hợp tác với trường Đại học Công đoàn. Đây là cơ hội cung cấp cho sinh viên, giảng viên nâng cao triển vọng học tập, nghiên cứu và việc làm cũng như sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Những năm gần đây Trường Đại học Công đoàn đẩy mạnh phát triển các chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập của nền kinh tế. Nhà trường luôn quan tâm nghiên cứu tìm hiểu mô hình đào tạo, liên kết đào tạo với các trường có uy tín trên thế giới để áp dụng cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của trường. Việc hợp tác giữa Trường Đại học Công đoàn và Trường Đại học Mokwon sẽ là một đòn bẩy thúc đẩy các mục tiêu của hai bên đi đến thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *