Quy định về Nghĩa Vụ Quân Sự cho Du Học Sinh và Người Định Cư Việt Nam tại Nước Ngoài

Nghĩa vụ quân sự là một trách nhiệm bắt buộc đối với các công dân nam ở độ tuổi thích hợp tham gia. Tuy nhiên, điều quan trọng là liệu du học sinh có phải tuân thủ nghĩa vụ quân sự hay không?Screenshot 1 20

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các công dân nam trong độ tuổi bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự không bị ảnh hưởng bởi dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, hoặc nơi cư trú. Vì vậy, du học sinh và người định cư tại nước ngoài, nếu chưa cắt hộ khẩu thường trú tại Việt Nam hoặc chưa xóa thường trú tại Việt Nam, vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Tuy nhiên, có những trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự theo quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Các trường hợp miễn nghĩa vụ quân sự bao gồm:

  1. Công dân là con của thương binh hạng một hoặc con của liệt sĩ.
  2. Công dân đã có một anh trai hoặc em trai là liệt sĩ.
  3. Một trong các con của thương binh hạng hai; Một trong các con của bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; Một trong các con của người bị nhiễm chất động màu da cam và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
  4. Công dân là người làm công tác cơ yếu nhưng không phải là quân nhân hay Công an nhân dân.
  5. Công dân là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đi làm việc, công tác ở vùng có điều kiện về kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật với thời gian làm việc từ 24 tháng trở lên.

Trong các trường hợp được hoãn nghĩa vụ quân sự, không có quy định cụ thể về du học sinh hoặc người Việt Nam định cư tại nước ngoài được miễn. Tuy nhiên, du học sinh vẫn có thể được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nếu họ đang theo học chương trình giáo dục phổ thông hoặc đại học hệ chính quy tại cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Thời gian hoãn sẽ bằng thời gian của một khóa đào tạo.

Vì vậy, du học sinh còn giữ hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú tại Việt Nam và vẫn được công nhận là công dân Việt Nam vẫn phải tuân thủ nghĩa vụ quân sự bắt buộc theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hoặc tạm hoãn theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *