Quy Chế Kỷ Luật Sinh Viên: Buộc Thôi Học Khi Hoạt Động Bán Dâm Lần Thứ 4

Screenshot 7 2

Việc một trường Đại học tại TP HCM buộc thôi học sinh viên sau khi phát hiện hoạt động bán dâm đến lần thứ 4 đã gây xôn xao trong dư luận. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những quy định trong quy chế kỷ luật được áp dụng bởi nhiều trường Đại học.

Vào đầu tháng 11-2023, Trường Đại học Hoa Sen (TP HCM) đã ban hành quy chế người học áp dụng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đối tượng đang tham gia các chương trình đào tạo của trường.

Quy chế này có 4 mức xử lý, bao gồm khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học. Trong trường hợp sinh viên hoạt động bán dâm, chỉ khi vi phạm lần thứ 4 mới bị buộc thôi học. Lần đầu tiên vi phạm sẽ bị khiển trách, lần thứ 2 bị cảnh cáo, và lần thứ 3 bị đình chỉ có thời hạn. Sinh viên tham gia hoạt động chứa chấp hoặc môi giới bán dâm sẽ bị buộc thôi học ngay từ lần phát hiện đầu tiên.

Quy định của Trường Đại học Hoa Sen nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hương, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh của trường, lý giải rằng quy chế này dựa trên Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2016. Bà cũng nhấn mạnh rằng Trường Đại học Hoa Sen không nới lỏng hoặc dung túng cho việc vi phạm pháp luật hoặc đạo đức của sinh viên.

Tuy nhiên, ông Lê Thế Tài, Trưởng phòng Công tác sinh viên của Trường Đại học Luật TP HCM, đã bày tỏ sự băn khoăn về quy định này, cho rằng cần nghiêm túc xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ lần đầu tiên.

Quy chế cũng quy định việc học hộ, tổ chức thi hộ, điểm danh hộ, chứa chấp, buôn bán vũ khí, chất nổ và hàng cấm, buôn bán, tang trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma túy đều sẽ bị buộc thôi học ngay từ lần vi phạm đầu tiên.