Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được hiểu như thế nào?

Khái Niệm về Phong Trào “Sinh Viên 5 Tốt”

Trong Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX cho nhiệm kỳ 2013 – 2018, đã đồng thuận mở rộng phong trào “Sinh viên 5 tốt”, mục tiêu của phong trào này là xây dựng một môi trường thuận lợi cho sinh viên phát triển toàn diện trên 5 phương diện chính: đạo đức, học vấn, sức khỏe, tình nguyện và hội nhập xã hội.

SV5tot

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được hiểu như thế nào? Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được coi là một trong những vinh dự lớn nhất dành cho sinh viên tại Việt Nam. Danh hiệu này không chỉ được công nhận và đánh giá cao trong hệ thống giáo dục mà còn là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá và khen thưởng cấp quốc gia, ảnh hưởng đến các cơ hội học bổng, cơ hội du học, việc làm và ưu tiên trong việc xét duyệt nơi ở tại ký túc xá. Đây là phong trào lớn, được triển khai trên toàn quốc, nhằm khích lệ sinh viên nỗ lực và cố gắng không ngừng nhằm đạt được sự xuất sắc trong 5 tiêu chí: “Học tập tốt, Đạo đức tốt, Kỹ năng tốt, Hội nhập tốt và Thể lực tốt”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *