UBND Tỉnh Quảng Nam Hỗ Trợ Tiền Đóng Học Phí và Chi Phí Sinh Hoạt Cho Sinh Viên Sư Phạm

UBND tỉnh Quảng Nam vừa công bố hướng dẫn và kế hoạch triển khai Nghị định số 116 ngày 25/9/2020 của Chính phủ, quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm trên địa bàn tỉnh.Screenshot 3

Theo hướng dẫn này, các sinh viên sư phạm hệ chính quy có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam, bao gồm cả sinh viên đào tạo liên thông là người lao động đang công tác tại các cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, đã trúng tuyển vào các cơ sở đào tạo giáo viên trên toàn quốc, mà UBND tỉnh Quảng Nam đã giao nhiệm vụ đào tạo hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên (nếu có), hoặc đào tạo theo nhu cầu xã hội tại Trường Đại học Quảng Nam, sẽ được tỉnh hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo cộng với 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian học tập (không quá 10 tháng mỗi năm học).

Tuy nhiên, hỗ trợ tài chính từ ngân sách tỉnh sẽ chỉ áp dụng cho các sinh viên tuyển sinh từ năm học 2023 – 2024 trở đi. Đối với những sinh viên tuyển sinh vào năm học 2021 – 2022 và 2022 – 2023, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ tiền đóng học phí, trong khi chi phí sinh hoạt sẽ được chi trả khi có nguồn ngân sách từ cấp trung ương.

Hướng dẫn của UBND tỉnh cũng xác định rõ các thủ tục đăng ký, quy trình lập dự toán và chi trả kinh phí, cũng như quy trình bồi hoàn và thu hồi kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm.

PGS-TS. Huỳnh Trọng Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, đã thể hiện mong đợi của hơn 1.050 sinh viên sư phạm đào tạo theo nhu cầu xã hội tại trường, trong đó có những sinh viên khó khăn về điều kiện tài chính. Chính sách hỗ trợ này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình của họ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc học tập.

Ông Dương cũng cho biết rằng UBND tỉnh đã cung cấp nguồn kinh phí cho nhà trường để thực hiện chính sách này. Trường hiện đang hướng dẫn sinh viên về các thủ tục cụ thể và cam kết cần ký để tiến hành chi trả chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116 trong thời gian tới.

Chính sách này không chỉ hỗ trợ tài chính cho sinh viên sư phạm mà còn giúp cải thiện công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo của Trường Đại học Quảng Nam. Điều này sẽ đóng góp vào việc cung ứng đủ giáo viên chất lượng cho tỉnh và đạt được các mục tiêu quan trọng về giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *