Nâng Cao Năng Lực Số Cho Sinh Viên Trong Chương Trình Đào Tạo Kỹ Thuật, Công Nghệ

Năng lực số của học sinh và sinh viên được đề xuất là một yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng Chuẩn Chương Trình Đào Tạo cho các khối ngành kỹ thuật và công nghệ.nganhcongnghe

Kể từ năm 2020, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã hợp tác với một tập đoàn để triển khai dự án “Nâng Cao Năng Lực Số Cho Học Sinh và Sinh Viên”. GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu Trưởng của trường, cho biết rằng quá trình triển khai dự án này đã cho thấy học sinh và sinh viên Việt Nam có tiềm năng và cơ hội để phát triển trong môi trường số. Đặc biệt, sinh viên trong độ tuổi từ 18 – 22 được coi là nguồn nhân lực chủ chốt và động viên của đất nước, do đó việc trang bị năng lực số cho họ là vô cùng quan trọng.

Để đạt được mục tiêu chuyển đổi số quốc gia về kinh tế số, chính phủ số và xã hội số, GS.TS Hoàng Anh Tuấn cho rằng việc đào tạo và nâng cao năng lực số cho sinh viên đóng một vai trò quan trọng. Sinh viên sẽ trở thành lực lượng lao động chất lượng cao trong tương lai gần.

Tuy nhiên, các đánh giá từ các cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức quốc tế đã chỉ ra rằng năng lực số của sinh viên Việt Nam hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu về chuyển đổi số. Do đó, cần có nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực số cho sinh viên từ khi họ còn trong trường học.

Tại một cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo Chuẩn Chương Trình Đào Tạo cho các khối ngành Kỹ thuật, Thạc sĩ Nguyễn Văn Linh, Phó Trưởng Phòng Đào Tạo tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đồng tình rằng việc ban hành chuẩn chương trình này là cần thiết. Ông cũng đề xuất thêm tiêu chí về năng lực số của người học.

Do đó, trong Chuẩn Chương Trình Đào Tạo cho các khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ, cần tập trung vào việc đào tạo, trang bị và nâng cao năng lực số cho sinh viên. Năng lực số được xem như “chìa khóa” giúp họ thích ứng với môi trường số và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và cơ quan sử dụng lao động.

PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, cho rằng trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, chuyển đổi số là một trong những xu hướng quan trọng liên quan đến lao động. Vì vậy, các trường đại học đóng một vai trò quan trọng thông qua khả năng ảnh hưởng đến cộng đồng. Do đó, trong Chuẩn Chương Trình Đào Tạo cho các khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ, cần lưu ý đến năng lực số, giúp sinh viên thích ứng với môi trường số.

Theo ông Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, công việc cần tạo điều kiện để sinh viên phát triển năng lực số phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động, vì các doanh nghiệp đầu tư ngày càng hướng đến lao động trẻ với khả năng kỹ thuật số.

Ngoài ra, công việc này cũng có thể giúp sinh viên biến sở thích và sở trường cá nhân thành nội dung sáng tạo, khả năng gây ảnh hưởng trong cộng đồng và tạo ra công việc mới. Do đó, việc nâng cao năng lực số của sinh viên là cực kỳ cần thiết và được xem xét trong kế hoạch đào tạo.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ cho biết rằng cần thiết phải lồng ghép chính sách về phát triển năng lực số cho sinh viên vào các chính sách giáo dục và đào tạo của Bộ GD&ĐT hoặc các chính sách công nghệ thông tin và truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nâng cao năng lực số nên trở thành một trong những yêu cầu bắt buộc trong chuẩn đầu ra của sinh viên.

Tổng cộng, việc nâng cao năng lực số của sinh viên là một phần quan trọng trong việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia và có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *