Nâng Cao Chất Lượng Kết Nạp Đảng Viên Học Sinh, Sinh Viên ở Cần Thơ: Thực Trạng và Giải Pháp

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển và biến đổi, việc nâng cao chất lượng đảng viên từ đối tượng học sinh, sinh viên đã trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần quan trọng vào sự phát triển và nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ở thành phố Cần Thơ. Điều này đã được thảo luận và phân tích chi tiết trong tọa đàm “Vai Trò của Tổ Chức Đoàn Thanh Niên trong Việc Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Phát Triển Đảng Viên Trẻ Là Học Sinh, Sinh Viên trên Địa Bàn Thành Phố Cần Thơ – Thực Trạng và Giải Pháp” diễn ra vào ngày 28/1.dai hoi

Tọa đàm này không chỉ nhằm mục đích tuyên truyền đến các cấp ủy Đảng và các cấp bộ Đoàn của thành phố về giá trị và ý nghĩa của công tác phát triển đảng trong học sinh, sinh viên mà còn để tạo động lực tích cực cho học sinh, sinh viên phấn đấu rèn luyện và kết nạp vào Đảng. Sự tham gia tích cực của hơn 30 tham luận từ các tổ chức đảng, đoàn thanh niên và cá nhân trên địa bàn Cần Thơ đã giúp đề cập đến thực trạng và phân tích nguyên nhân của vấn đề này, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế.

Các tham luận đều đánh giá cao vai trò của việc bồi dưỡng và kết nạp đảng viên từ nguồn đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên. Việc này được coi là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc phát triển, nâng cao chất lượng và năng lực lãnh đạo của Đảng. Ngoài ra, tọa đàm cũng chú trọng đến vai trò tham mưu của các cấp bộ Đoàn trong việc bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp. Điều này đang dần nâng cao sự quan trọng của công tác phát triển đảng viên mới và bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Đảng.

Kết luận của tọa đàm được Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ, ông Lâm Văn Tân nhấn mạnh rằng, các cấp ủy, tổ chức đảng và Đoàn Thanh niên các đơn vị cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo một cách mạnh mẽ, đồng bộ về nhận thức và hành động trong việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới từ đối tượng học sinh, sinh viên. Đồng thời, các đơn vị cần tập trung vào việc khảo sát, đánh giá và phân tích chất lượng của quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên hàng năm và trong nhiệm kỳ. Điều này sẽ tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên các cấp cũng cần đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt để phù hợp với đoàn viên là học sinh, sinh viên. Phát động các hoạt động và phong trào phù hợp giúp phát hiện, lựa chọn, và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp.

Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 70,300 đoàn viên là học sinh, sinh viên, chiếm khoảng 61.1% trong tổng số đoàn viên. Tuy nhiên, số lượng đảng viên trong nhóm này chỉ có 1,468 đồng chí, chiếm 2.08% trong tổng số đoàn viên là học sinh, sinh viên, đây là tỷ lệ thấp nhất trong các khối trực thuộc Đoàn bộ thành phố.

Tọa đàm đã nhận định rằng công tác phát triển đảng từ đoàn viên là học sinh, sinh viên tại Cần Thơ vẫn chưa tương xứng với quy mô, chất lượng đoàn viên ưu tú và diễn ra không đồng đều ở các địa phương, đơn vị. Nhóm đối tượng này cần nhận thêm sự quan tâm và định hướng đúng đắn từ các cấp ủy, tổ chức Đoàn, Hội và nhà trường. Qua đó, tạo ra nguồn dự bị dồi dào về nhân lực và trí tuệ cho sự phát triển của thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *