Điểm Rèn Luyện và Tác Động Của Nó Đến Sinh Viên

Những điều sinh viên cần hiểu rõ về điểm rèn luyện để không gây ảnh hưởng đến kết quả học tập của họ.

Screenshot 2 5

1. Điểm Rèn Luyện là Gì?

Điểm rèn luyện không còn xa lạ với sinh viên hiện nay. Một cách đơn giản, điểm rèn luyện là điểm được đánh giá dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức, và lối sống của sinh viên. Điểm này được tính theo thang điểm 100 và thường chia thành từng mặt đánh giá. Điểm rèn luyện này không nên vượt quá mức điểm quy định.

2. Mục Đích và Quan Trọng của Điểm Rèn Luyện

Điểm rèn luyện có một số mục đích quan trọng:

 • Đánh giá và phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ, năm học và toàn khóa học.
 • Xét duyệt học bổng, kỷ luật, thôi học, ngừng học, xét lưu trú kí túc xá, và các ưu tiên khác theo quy định của trường.
 • Được ghi chung vào bảng điểm tốt nghiệp và lưu trong hồ sơ người học khi tốt nghiệp.

Nếu sinh viên không bị kỷ luật hoặc trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, điểm rèn luyện không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu sinh viên có điểm trung bình tích lũy xuất sắc nhưng điểm rèn luyện thấp do kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, họ có thể bị giảm hạng tốt nghiệp.

3. Thang Điểm Rèn Luyện

Thang điểm rèn luyện thường được quy định riêng bởi từng trường. Dưới đây là một ví dụ về thang điểm rèn luyện:

 • Đánh giá về ý thức học tập: 0 – 20 điểm
 • Đánh giá về ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế: 0 – 15 điểm
 • Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động xã hội: 0 – 20 điểm
 • Đánh giá về phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng: 0 – 25 điểm
 • Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp, các đoàn thể: 0 – 10 điểm

Phân Loại Điểm Rèn Luyện:

 • Dưới 35 điểm: Kém
 • 35 – 49 điểm: Yếu
 • 50 – 64 điểm: Trung bình
 • 65 – 79 điểm: Khá
 • 80 – 89 điểm: Tốt
 • 90 – 100 điểm: Xuất sắc

4. Cách Tăng Điểm Rèn Luyện

Có một số cách giúp bạn tăng điểm rèn luyện:

 • Học tập tốt.
 • Tham gia hoạt động ngoại khóa và các câu lạc bộ, đội, nhóm trong trường.
 • Tham gia các hoạt động tình nguyện và đóng góp cho cộng đồng.
 • Hỗ trợ và tham gia vào các hoạt động chung của trường.
 • Đạt thành tích cao hoặc đặc biệt tại trường.
 • Tham gia tích cực vào công việc ban cán sự lớp và các hoạt động của đoàn thể trường.

Nhớ rằng điểm rèn luyện không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập của bạn mà còn có thể tác động đến việc bạn tìm việc làm sau này, khi nhà tuyển dụng xem xét bảng điểm tốt nghiệp của bạn. Điều quan trọng là duy trì một cân bằng tốt giữa học tập và các hoạt động rèn luyện để đảm bảo sự thành công toàn diện trong cuộc sống và sự nghiệp sau này.