Nên hay không quy định đuổi học sinh viên hoạt động mại dâm 4 lần?

Vấn đề nhạy cảm trong quy chế sinh viên

Quy chế công tác sinh viên ở các trường đại học hiện nay được ban hành dựa trên thông tư 10/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định về vi phạm và hình thức kỷ luật đối với sinh viên hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, quy định này đang gây tranh cãi với nhiều ý kiến trái chiều.

tieng

Quy định “bất hợp lý” và “khó kiểm soát”

Theo thông tư 10/2016, sinh viên hoạt động mại dâm lần 1 bị khiển trách, lần 2 cảnh cáo, lần 3 đình chỉ học tập có thời hạn và lần 4 bị buộc thôi học. Nhiều trường đại học đã áp dụng nguyên văn quy định này vào quy chế sinh viên của trường.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng quy định này là “bất hợp lý” và “khó kiểm soát”. Việc đếm số lần vi phạm là bất khả thi, và việc đuổi học sinh viên sau 4 lần vi phạm cũng không phù hợp với mục đích giáo dục.

Xu hướng bỏ quy định “4 lần vi phạm”

Nhiều trường đại học đã bắt đầu bỏ quy định này khỏi quy chế sinh viên. Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Hoa Sen, Đại học Thái Nguyên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Đà Nẵng là những ví dụ điển hình.

Thay vì quy định cụ thể về hoạt động mại dâm, các trường này tập trung vào các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động của trường và giao cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm hoạt động mại dâm.

Lý do cho việc bỏ quy định

Có nhiều lý do cho việc bỏ quy định “4 lần vi phạm”:

  • Khó khăn trong việc kiểm soát: Việc xác định số lần vi phạm là bất khả thi và có thể dẫn đến việc xử lý không công bằng.
  • Mục đích giáo dục: Mục đích chính của việc xử lý vi phạm là giáo dục, giúp sinh viên sửa đổi lỗi lầm. Việc đuổi học sinh viên sau 4 lần vi phạm không phù hợp với mục đích này.
  • Tập trung vào các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động của trường: Quy chế sinh viên nên tập trung vào các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến hoạt động và môi trường học tập của trường.
  • Giao cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật: Các hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm hoạt động mại dâm, nên được xử lý bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Việc bỏ quy định “4 lần vi phạm” trong quy chế sinh viên là một xu hướng tích cực. Các trường đại học nên tập trung vào mục đích giáo dục và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *