Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học: Khích lệ Sáng tạo và Ứng dụng Kiến thức

Screenshot 4 9

Để thúc đẩy sự phát triển của nghiên cứu khoa học và khuyến khích sinh viên áp dụng kiến thức học tập vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học.” Quy chế này bao gồm 6 lĩnh vực khoa học và công nghệ:

  1. Khoa học Tự nhiên: Bao gồm các lĩnh vực Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và thông tin, Vật lý, Hóa học, Khoa học trái đất và môi trường, Sinh học và Khoa học tự nhiên khác.
  2. Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ: Bao gồm các lĩnh vực Kỹ thuật dân dụng, Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin, Kỹ thuật cơ khí, chế tạo máy, cơ khí động lực, Kỹ thuật vật liệu và luyện kim, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học môi trường, Công nghệ sinh học công nghiệp, Kỹ thuật nano, Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống, Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác.
  3. Khoa học Y, Dược: Bao gồm Y học cơ sở, Y học lâm sàng, Dược học, Công nghệ sinh học trong y học, Khoa học y, dược khác.
  4. Khoa học Nông nghiệp: Bao gồm Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Lâm nghiệp, Thủy sản, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Khoa học nông nghiệp khác.
  5. Khoa học Xã hội: Bao gồm Tâm lý học, Kinh tế và kinh doanh, Khoa học giáo dục, Xã hội học, Pháp luật, Khoa học chính trị, Địa lý kinh tế và xã hội, Thông tin đại chúng và truyền thông, Khoa học xã hội khác.
  6. Khoa học Nhân văn: Bao gồm Lịch sử và khảo cổ học, Ngôn ngữ học và văn học, Triết học, Đạo đức học và tôn giáo, Nghệ thuật, Khoa học nhân văn khác.

Để đủ điều kiện được xét tặng giải thưởng, đề tài nghiên cứu cần phải được hội đồng cấp cơ sở đánh giá là xuất sắc và phải có sự đóng góp mới, sáng tạo và giá trị khoa học cùng với sự thực tiễn. Ưu tiên sẽ được ưu ái đối với các đề tài đã được triển khai trong thực tiễn. Đề tài cũng phải đảm bảo tính trung thực và chưa từng được trao bất kỳ giải thưởng nào từ Bộ hoặc tương đương tại thời điểm nộp hồ sơ.

Mỗi đề tài chỉ được phép có 01 người hướng dẫn chính và không quá 05 người tham gia thực hiện, trong đó 01 sinh viên phải được xác định là người chịu trách nhiệm chính. Đối với các trường đại học có chương trình tiên tiến hoặc số lượng sinh viên hệ chính quy từ 10.000 trở lên, họ có thể gửi tối đa 7 đề tài. Các trường đại học khác được phép gửi tối đa 03 đề tài.

Thời gian nhận hồ sơ xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” kết thúc trước ngày 30/6 hàng năm. Để đảm bảo lựa chọn những đề tài xuất sắc nhất, việc đánh giá đề tài sẽ được thực hiện qua 2 vòng: sơ khảo và chung khảo. Hội đồng đánh giá là các chuyên gia có kiến thức chuyên môn sâu rộng và hiểu biết về lĩnh vực khoa học và công nghệ của đề tài. Danh sách các sinh viên nhận giải thưởng sẽ được công bố trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 12 hàng năm, trước lễ trao giải