Sở Giáo Dục Và Đào Tạo TP.HCM Đề Xuất Tách Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa Thành Hai Trường Độc Lập

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề xuất tách Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thành hai trường độc lập, nhằm tái cơ cấu mô hình trường phù hợp với Luật Giáo dục mới nhất. Đề xuất này, không chỉ phản ánh nhu cầu cấp thiết về việc đổi mới mô hình giáo dục, mà còn thể hiện sự linh hoạt và đáp ứng với các tiêu chuẩn giáo dục ngày càng cao của xã hội.

chuyentran dai nghia

Đề Xuất Tách Trường: Một Bước Tiến Mới

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã trình lên UBND TP.HCM đề xuất về việc tách Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thành hai trường riêng biệt: một trường THPT chuyên và một trường THCS-THPT. Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường giáo dục đa dạng hơn, cung cấp nhiều lựa chọn cho học sinh và phụ huynh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục chuyên biệt và phổ thông.

Hai Trường, Một Mục Tiêu

Theo kế hoạch, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ được tách ra và đặt tại cơ sở mới tại TP Thủ Đức, trong khi Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa sẽ tiếp tục hoạt động tại địa chỉ cũ ở quận 1. Mục tiêu của sự tách này là để tối ưu hóa nguồn lực, tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập đa dạng của học sinh.

Lộ Trình Tuyển Sinh Được Điều Chỉnh

Sở đã dự kiến một lộ trình tuyển sinh linh hoạt cho cả hai trường, với kế hoạch tuyển sinh và đào tạo học sinh được chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, việc tuyển sinh sẽ tập trung vào việc duy trì chất lượng đào tạo cho học sinh chuyên và không chuyên. Sang giai đoạn thứ hai, việc tuyển sinh sẽ chuyển hướng hoàn toàn vào đào tạo học sinh chuyên. Đối với Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, từ thời điểm thành lập, trường sẽ tiếp tục tuyển sinh và đào tạo học sinh cho cả hai cấp học.

Tái Cơ Cấu Nhân Sự

Về nhân sự, sở đề xuất phương án: Từ đầu năm học 2024-2025, hiệu trưởng và 3 hiệu phó, đội ngũ giáo viên và nhân viên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động của Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Trong năm học 2024-2025 đến hết 2026-2027, bổ nhiệm mới vị trí hiệu trưởng và 1 hiệu phó; điều động 1 hiệu phó từ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sang Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa nhằm đảm bảo số lượng phó hiệu trưởng theo quy định; Tiếp tục sử dụng đội ngũ giáo viên hiện có của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (đội ngũ giáo viên liên trường) để duy trì chất lượng đào tạo cho Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Rà soát sắp xếp lại đội ngũ viên chức (thư viện, thiết bị giáo dục, cán bộ làm công tác tư vấn cho học sinh, văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học) của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa để chuyển công tác đối với các trường hợp thừa và tuyển dụng mới cho Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, nhưng vẫn đảm bảo không làm tăng biên chế số lượng người làm việc được giao.

Từ năm học 2027-2028 trở đi, sở sẽ tính toán chia đội ngũ giáo viên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa sang Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa sao cho cả 2 trường đáp ứng cơ bản định mức số lượng người làm việc và đảm bảo không làm tăng biên chế số lượng người làm việc được giao.

Tiếp Tục Hướng Tới Chất Lượng

Việc tách Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thành hai trường độc lập là một bước đi quan trọng trong quá trình cải tổ và nâng cao chất lượng giáo dục tại TP.HCM. Sự thay đổi này không chỉ phản ánh cam kết của Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc đáp ứng nhu cầu giáo dục đa dạng của học sinh mà còn mở ra cơ hội mới cho sự phát triển của giáo dục chuyên biệt và phổ thông tại thành phố.

Kỳ vọng rằng, với sự linh hoạt và tiếp cận mới mẻ này, giáo dục TP.HCM sẽ tiếp tục là điểm sáng, góp phần đào tạo thế hệ học sinh có kiến thức vững chắc, kỹ năng thực tiễn và tư duy sáng tạo, sẵn sàng đối mặt với những thách thức của thế giới hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *