Chấm Dứt Hợp Đồng Chỗ Ở vì Xem Phim Đồi Trụy tại Ký Túc Xá Đại học Bách Khoa TP.HCM

ktxdh bk

Trung tâm dịch vụ ký túc xá Trường Đại học Bách khoa TP.HCM đã quyết định chấm dứt hợp đồng chỗ ở với một sinh viên trong năm học 2023-2024 vì vi phạm nội quy ký túc xá. Lý do cụ thể cho quyết định này là sinh viên này đã xem phim đồi trụy, vi phạm nội quy ký túc xá theo quy định về xử lý kỷ luật.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2024. Sinh viên vi phạm nội quy được yêu cầu bàn giao tài sản của mình cho cán bộ quản lý tầng trước 11h ngày 31/12/2023.

Ông Trần Tấn Phúc, Giám đốc Trung tâm dịch vụ ký túc xá Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, đã chia sẻ rằng việc chấm dứt hợp đồng chỗ ở vì vi phạm nội quy là điều bình thường. Các vi phạm nội quy khác bao gồm nấu ăn trong phòng, nhậu nhẹt, và vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, ông Phúc cũng cho biết rằng đây là trường hợp đầu tiên bị chấm dứt hợp đồng thuê chỗ ở với lý do “xem phim đồi trụy.” Sinh viên này đã gây ảnh hưởng đến bạn cùng phòng, và sau nhiều lần nhắc nhở không hiệu quả từ bạn cùng phòng, việc phản ánh lên trung tâm và chấm dứt hợp đồng đã được thực hiện theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *